Eksport af juletræer og klippegrønt i 2008


Forfatter(e): Henrik Mainz

Publikation: Nåledrys nr. 70

År: 2009

Side(r): 24-31

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Gennem de senere år har der været tradition for at skue tilbage på forrige års eksport her på et tidspunkt, hvor årets sæson så småt er ved at gå på hæld. Mens der således kæmpes for at få vejret igen efter endnu en hektisk sæson, kan man i et stille øjeblik sætte sig lidt ned og fordybe sig i, hvorledes året før egentlig endte med at se ud på eksportsiden. Det giver som sædvanlig anledning til en række interessante betragtninger omkring måden, hvorpå vores markeder udvikler sig.


Læs artiklen