Topskudsvækst og klimavariationer - hvordan med kemisk regulering?


Forfatter(e): Lars Bo Pedersen, Claus Jerram Christensen & Morten Ingerslev

Publikation: Nåledrys nr. 67

År: 2009

Side(r): 5-10

Pris: Nåledrys nr. 67 er udsolgt

Artikel/abstract:

Nordmannsgranens topskudsvækst påvirkes i høj grad af klimavariationer og gødskning. Det er tidligere omtalt i Nåledrys nr. 60 fra 2007 i forbindelse med et gødningsforsøg med samtidig manipulering af vandtilførsel. Her blev det vist, at når nedbøren øges med 1,6 gange fra 1. juni til 1. juli, så øges topskudsvæksten med 15 % i nær salgsklare træer på sandjord. Samme forsøg viste også, at en reduktion i nedbøren til 1/6 fører til en tilsvarende reduktion af topskudsvæksten på 15 % af topskudsvæksten. Denne artikel omhandler, hvorledes klimaet de sidste to år har påvirket nordmannsgranens topskudsvækst, og hvilke meteorologiske og andre parametre, som væksten er bedst koblet til. Baseret på pilotundersøgelser belyser artiklen også hvilke dele af topskuddet, der vokser mest i løbet af vækstsæsonen.


Læs artiklen