Gødningseffekt ved tre udbringningsmetoder


Forfatter(e): Claus Jerram Christensen & Lars Bo Pedersen

Publikation: Nåledrys nr. 58

År: 2006

Side(r): 11-15

Pris: 150

Artikel/abstract:

Punkt- og bladgødskning er sammenlignet med bredgødskning for de samme og lavere doseringer af kvælstof, kalium og magnesium, og resultaterne viser kun mindre forskelle mellem metoderne. Bred- og punktgødskning synes at resultere i den største vækst og bedste kvalitet, mens punkt- og bladgødskning tilgodeser miljøet med en mindre udvaskning. Det anbefales at bruge punktgødskning med 25 kg N/ha/år indtil træerne er ca. fem år fra anlæg.


Læs artiklen