Nyt projekt om gødskning af nobilis klippegrønt


Forfatter(e): Lars Bo Pedersen & Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 57

År: 2006

Side(r): 16-19

Pris: 150

Artikel/abstract:

Gennem en årrække har forskningen i gødskning af pyntegrønt navnlig fokuseret på gødskning af nordmannsgranjuletræer.
I 2005 bevilligede PAF midler til en undersøgelse af, hvordan gødskningen påvirker kulturstart og klippegrøntproduktion
i nobilis. Projektet gennemføres som et samarbejde mellem Skov & Landskab og Dansk Juletræsdyrkerforening,
som begge - udover PAF - bidrager til finansieringen.


Læs artiklen