Nåletab efter høst i nordmannsgran


Forfatter(e): Ulrik Braüner Nielsen & Claus Jerram Christensen

Publikation: PS Nåledrys nr. 41

År: 2002

Side(r): 32-35

Pris: 150

Artikel/abstract:

Nåletab efter høst er nært knyttet til udtørring, og genetiske forskelle er udtalte såvel blandt enkelttræer som blandt provinienser. Tynding for nålefasthed i klippebevoksninger er derfor en oplagt mulighed. Nåletab er størst i varme efterår, og der ses store forskelle mellem lokaliteter og et tilsyneladende kompliceret samspil med proviniens. Gødskning påvirker kun i begrænset omfang nålefastheden.


Læs artiklen