Langesømessen - Skal- skal ikke?


Forfatter(e): Finn Jacobsen

Publikation: PS Nåledrys nr. 21

År: 1995

Side(r): 46-47

Pris: 150

Artikel/abstract:

Der har i Pyntegrøntsektionens bestyrelse og i medlemskredsen været stor uenighed omkring afholdelsen af Langesø messen i Pyntegrøntsektionens regi. Kardinalpunktet i diskussionerne har været risikoen for udlevering af følsom dyrkningsviden til udenlandske producenter.


Læs artiklen