Regionsvis eksport af juletræer

2017

Vores nordiske broderfolk aftager 10 % af den samlede eksport med Sverige som den største aftager fulgt af Norge, Island, og Finland. Danmark leverer også juletræer til Grønland og Færøerne inden for Rigsfælleskabet. Ellers domineres eksporten af de tysktalende områder fulgt af Bennelux, Øst- og centraleuropa, de nordiske lande, de britiske øer og Baltikum.

Juletræsmængder17 Reg

Demonstration af sprøjteteknik

Læs om vores demodage omkring præcisionssprøjtning. Miljøstyrelsen har via programmet for "Partnerskab om præcisionssprøjtning" meddelt støtte til demonstrationsdage med sprøjtning i juletræskulturer, hvilke vi afholdt i slutningen af september. Se flere nyheder

Niels Høj

Totalentreprenør og grossist indenfor juletræer og pyntegrønt.

Se forhandleroversigt