Regionsvis eksport af juletræer

2016

Vores nordiske broderfolk aftager 9 % af den samlede eksport med Sverige som den største aftager fulgt af Norge, Island, og Finland. Danmark leverer også juletræer til Grønland og Færøerne inden for Rigsfælleskabet.Ellers domineres eksporten af de tysktalende områder fulgt af Øst- og centraleuropa, Bennelux, de nordiske lande og de britiske øer.

Juletræsmængder16 Reg

Faglig medarbejder til Danske Juletræer

Da vores nuværende dyrkningskonsulent har søgt nye udfordringer søger Danske Juletræer en afløser til at yde medlemsrådgivning om dyrkning af juletræer og klippegrønt med særligt fokus på bekæmpelsesmidler og renholdelse. Se flere nyheder

IntroCert

Kom godt i gang med certificering frugt-grønsager-kartofler-blomster-juletræer

Se forhandleroversigt