Regionsvis eksport af juletræer

2016

Vores nordiske broderfolk aftager 9 % af den samlede eksport med Sverige som den største aftager fulgt af Norge, Island, og Finland. Danmark leverer også juletræer til Grønland og Færøerne inden for Rigsfælleskabet.Ellers domineres eksporten af de tysktalende områder fulgt af Øst- og centraleuropa, Bennelux, de nordiske lande og de britiske øer.

Juletræsmængder16 Reg

Godkendelse af Topsin WG til mindre anvendelse

Miljøstyrelsen har pr. 17. maj 2018 meddelt Danske Juletræer – træer & grønt godkendelse til mindre anvendelse af Topsin WG mod ædelgrankræft. Se flere nyheder

Lyneborg Grønt ApS

Pyntegrønt købes i nordmannsgran og nobilis!

Se forhandleroversigt