Eksportmarkeder for juletræer

2020

Tyskland aftager 45 % af den danske eksport af juletræer, og er dermed den største aftager af juletræer fra Danmark. Herefter kommer Frankrig, Holland, Storbritannien, Sverige, Polen, Tjekkiet, Østrig, Norge, Belgien og Schweiz som tilsammen aftager ca. 50 % af de danske juletræer. Blandt de mere eksotiske eksportmarkeder er Marokko, Hong Kong, Singapore, Vietnam og de Forenede Arabiske Emirater, der dog alle aftager begrænsede mængder.

Webinar i brugen af TRACES NT eksportmodul

Landbrugsstyrelsen inviterer igen til webinarer i brugen af TRACES NT eksportmodulet i uge 33 (16/8) og uge 34 (23/8) - af 1 times varighed. Se flere nyheder