Tilmelding til markvandringer for UDSTILLERE

Markvandringerne afholdes over tre dage som hel- eller halvdagsarrangementer

Der er en enhedspris for udstillere på kr. 2.000 for medlemmer af Danske Juletræer og 4.000 kr. for ikke-medlemmer. Prisen er den samme uanset om man deltager på en eller alle tre markvandringer. Har du/I et specielt behov for demonstration i eller ved kulturerne, så sig til i god tid, så vi kan undersøge muligheder herfor.

Tilmelding til Danske Juletræers markvandringer som UDSTILLERJuletræsproduktion fra A til Z

Danske Juletræer inviterer til webinar om juletræsproduktion. Hør mere om bl.a. formklipning, vækstregulering og bekæmpelse af ukrudt og skadedyr. Se flere arrangementer

Bidrag til Forskningsenheden

Danske Juletræers Forskningsenhed støtter praksisnære projekter, som gavner alle producenter med løsninger på akutte dyrkningsproblemer. Alle kan bidrage til Forskningsenheden, så støt op om og vær med til at sikre branchens fremtid. Se flere nyheder

Team Service

Gør det sjovere at være juletræsproducent - skab større dækningsbidrag.

Se forhandleroversigt