Lars

Lars Bo Pedersen

Chefkonsulent
Email: lbp@christmastree.dk
Mobil:2673 4266


 

Lars varetager foreningens arbejde omkring dyrkning, herunder telefonisk rådgivning og konsulentbesøg især øst for Storebælt. Lars er desuden ansvarshavende redaktør på medlemsmagasinet, Nåledrys.

Med en baggrund i en Ph.d. grad om næringsstofkredsløb og i den praksisnære forskning i juletræer og klippegrønt har Lars den naturlige kontakt til den fagligt relevante forskning. Lars deltager i en række forsknings- og udviklingsprojekter omkring næringsstoffer og tegner foreningens indsats omkring gødskning og planteernæring. Lars varetager desuden kontakten til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen omkring gødningsnormer.

Nyt GUDP projekt om økologisk netværk

Nyt GUDP-projekt om økologisk netværk skal kaste lys over muligheder og begrænsninger ved den økologiske produktion i Danmark. Se flere nyheder

Levinsen & Abies

Kvalitetsfrø til produktion af planter til juletræs- og pyntegrøntformål.

Se forhandleroversigt

Bidragermøde

Forskningsenheden inviterer bidragyderne og medlemmer af Danske Juletræer til årsmøde i forlængelse af generalforsamlingen i Danske Juletræer. Se flere arrangementer