Lars Bo Pedersen

Lars Bo Pedersen

Chefkonsulent
Email: lbp@christmastree.dk
Mobil:2673 4266


 

Lars varetager foreningens arbejde omkring dyrkning, herunder telefonisk rådgivning og konsulentbesøg især øst for Storebælt. Lars er desuden ansvarshavende redaktør på medlemsmagasinet, Nåledrys.

Med en baggrund i en Ph.d. grad om næringsstofkredsløb og i den praksisnære forskning i juletræer og klippegrønt har Lars den naturlige kontakt til den fagligt relevante forskning. Lars deltager i en række forsknings- og udviklingsprojekter omkring næringsstoffer og tegner foreningens indsats omkring gødskning og planteernæring. Lars varetager desuden kontakten til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen omkring gødningsnormer.

Dispensation til ConShape

Miljøstyrelsen har pr. 12. juni 2019 meddelt Valent BioScience, HD2412 og Danske Juletræer – træer & grønt dispensation til anvendelse af ConShape til vækstregulering i juletræer i perioden 28. maj – 28. august 2019. Se flere nyheder

Majland

De tre vigtigste faktorer i dit plantevalg: Proveniens, plantekvalitet & certificering Vi leverer overalt i Europa til professionelle producenter uanset mængde.

Se forhandleroversigt

Mærkekursus - Sjælland

Mærkning og sortering af juletræer er med til at fastlægge kvalitetsudfaldet fra dine kulturer og er dermed meget afgørende for den pris du ender med at få for en given kultur. Ydermere er mærkningen et dyrkningsmæssigt indgreb, hvor man tager stilling til kulturens status og fremtidsmuligheder. Se flere arrangementer