Jonas Kildegaard Hansen

Jonas Kildegaard Hansen

Projektansat
E-mail: jkh@christmastree.dk
Mobiltelefon:2625 4266
Jonas udfører en del af foreningens dyrkningsrådgivning til medlemmerne og bistår med arrangering og gennemførsel af foreningens arrangementer. Jonas gennemfører endvidere opgaver vedrørende drift og udvikling af foreningens hjemmeside og SoMe. Derudover indgår Jonas i foreningens projektarbejder.

Økologiloven 2021

Den danske økologilov skal ændres foranlediget af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Se flere nyheder

HedeDanmark Skovfrø

HedeDanmark Skovfrø - vi tilbyder frø af god kvalitet med sikkerhed for oprindelse.

Se forhandleroversigt

Sorteringsmøde - Sjælland

Danske Juletræer afvikler fire sorteringsmøder, som også vil fungere som en udvidet markvandring om aktuelle dyrkningstiltag. Ved markvandringerne vil formklipning, topregulering og gødskning gå igen på alle dage og vil blive suppleret med aktuelle emner hos værten. Se flere arrangementer