Jakob Andreas Andersen

Jakob Andreas Andersen

Studerende
Email: jaa@christmastree.dk
Mobil:2911 4266
Jakob står sammen med Joachim for opsætning, redigering og udgivelse af Korte Meddelelser til medlemmerne. Herudover varetager Jakob de praktiske opgaver vedrørende udsendelse af materiale fra foreningen f.eks. temadagsmapper, materiale til generalforsamling og ERFA grupper m.v.

Himmerlands Dækrodsplanter & Skovprodukter

Producent af dækrodsplanter i høj kvalitet. Vi lægger vægt på plantekvalitet, herkomstsikkerhed og proveniens. Levering i DK og Europa, også til sensommerplantning.

Se forhandleroversigt

Dispensation til ConShape

Miljøstyrelsen har pr. 12. juni 2019 meddelt Valent BioScience, HD2412 og Danske Juletræer – træer & grønt dispensation til anvendelse af ConShape til vækstregulering i juletræer i perioden 28. maj – 28. august 2019. Se flere nyheder

Mærkekursus - Sjælland

Mærkning og sortering af juletræer er med til at fastlægge kvalitetsudfaldet fra dine kulturer og er dermed meget afgørende for den pris du ender med at få for en given kultur. Ydermere er mærkningen et dyrkningsmæssigt indgreb, hvor man tager stilling til kulturens status og fremtidsmuligheder. Se flere arrangementer