Adam Kofoed Månsson

Adam Kofoed Månsson

Dyrkningskonsulent
Email: akm@christmastree.dk
Mobil:2625 4266
Adam varetager foreningens arbejde omkring dyrkning, herunder telefonisk rådgivning og konsulentbesøg primært øst for Storebælt. Adam er ansvarlig for foreningens IT samt for udvikling og drift af foreningens hjemmeside. Derudover koordinerer Adam foreningens arbejde på certificeringsområdet.

Med en baggrund som både landbrugsuddannet og Skov- og Landskabsingeniør har Adam et stort praktisk kendskab til maskiner og driftsteknik og planteværnsområdet.  Adam varetager derfor kontakten til Miljøstyrelsen vedrørende godkendelser til mindre anvendelser i samarbejde med Kenneth Klausen.

Dispensation til ConShape

Miljøstyrelsen har pr. 12. juni 2019 meddelt Valent BioScience, HD2412 og Danske Juletræer – træer & grønt dispensation til anvendelse af ConShape til vækstregulering i juletræer i perioden 28. maj – 28. august 2019. Se flere nyheder

Danrob & Timberrud

Kvalitetshegn fra Danrob & Timberrud holder vildtet ude af dine juletræskulturer.

Se forhandleroversigt

Mærkekursus - Sjælland

Mærkning og sortering af juletræer er med til at fastlægge kvalitetsudfaldet fra dine kulturer og er dermed meget afgørende for den pris du ender med at få for en given kultur. Ydermere er mærkningen et dyrkningsmæssigt indgreb, hvor man tager stilling til kulturens status og fremtidsmuligheder. Se flere arrangementer