Bidragermøde

15.09.2020

Forskningsenheden

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Status for Forskningsenheden.
    a. Regnskab 2019
    b. Bevilligede projekter 2019
    c. Budget 2020
3. Valg til bestyrelsen (ingen på valg!)
4. Eventuelt.

Læs mere om Forskningsenheden


Sted

Velas
Damsbovej 11
5492 Vissenbjerg

PrisKun for bidragydere til Forskningsenheden og medlemmer af Danske Juletræer
Dato og tid15.09.2020 15.00 - 16.00
Tilmeldingsfrist11.09.2020
Praktiske oplysninger

Hent invitation til bidragermødet

Hent fuldmagt til brug for bidragermødet

Kursusansvarlig
Tilmelding

Økologiloven 2021

Den danske økologilov skal ændres foranlediget af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Se flere nyheder

Akkerup Planteskole

Dansk producerede barrodsplanter. Juletræer · Pyntegrønt · Skov · Læhegn · Anlæg · Hæk · Bunddække

Se forhandleroversigt