Bidragermøde

25.05.2021

Forskningsenheden

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Status for Forskningsenheden.
    a. Regnskab 2020
    b. Bevilligede projekter 2020
    c. Budget 2021
3. Valg til bestyrelsen
4. Eventuelt.

Læs mere om Forskningsenheden


Sted

Velas
Damsbovej 11
5492 Vissenbjerg

PrisKun for bidragydere til Forskningsenheden og medlemmer af Danske Juletræer
Dato og tid25.05.2021 15.00 - 16.00
Tilmeldingsfrist20.05.2021
Kursusansvarlig
Tilmelding

Hvad må man samle i skoven?

I Sverige bliver hvert femte juletræ stjålet. Helt så galt er det formentlig ikke Danmark, men nogle kan måske stadig være i tvivl om, hvad ”fæld selv” betyder. Nedenfor beskrives nogle af de regler som bl.a. findes i naturbeskyttelsesloven og i den tilhørende bekendtgørelse. Se flere nyheder

TopStop

Vækstregulering uden brug af kemi.

Se forhandleroversigt