Forskningsenheden for juletræer

Forskningsenheden WebForskningsenheden for juletræer er en realitet
Ved generalforsamlingen i maj 2016 fik bestyrelsen enstemmig opbakning til at indføre en forskningsenhed, som skal sikre midler til forskning og udvikling inden for juletræsbranchen.

Forskningsenheden skal alene finansiere forskning og udvikling i (nordmannsgran)juletræer, og man vedtog en frivillig arealafgift på 50 kr./ha for danske arealer med nordmannsgranjuletræer. Bakker man op om bidraget til forskningsenheden gælder det hele produktionsarealet med nordmannsgranjuletræer under 20 år i Danmark. De af branchens aktører, som ikke har produktion opfordres også til at bidrage til forskningsenheden. I tillæg til medlemmernes bidrag indskyder Danske Juletræer 500.000 kr. i startkapital, og der vil blive søgt midler i Promilleafgiftsfonden.

Selvstændig ledelse med repræsentanter fra hele erhvervet
Forskningsenheden ledes af syv personer med repræsentanter fra Danske Juletræer, Grossistforeningen for juletræer og pyntegrønt, Danske Planteskoler, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) samt to valgte repræsentanter fra bidragyderne. Sidstnævnte vælges for en to-årig periode på et særskilt bidragermøde, der afholdes mandag den 29. maj 2017 kl. 15-16 på Centrovice i Vissenbjerg. Følgende repræsentanter er udpget fra ovenstående foreninger/institutioner:

  • Martin Petersen (født formand og repræsentant for Danske Juletræer)
  • Claus Jerram Christensen (født sekretær og repræsentant for Danske Juletræer)
  • Torben Leisgaard, Frijsenborg Planteskole (udpeget repræsentant for Danske Planteskoler)
  • Annick Vandendriessche Eriksen, Nordic Hill (udpeget repræsentant for Grossistforeningen)
  • Ulrik Bräuner Nielsen, IGN (udpeget repræsentant for IGN)

Forslag til bidrager valgte bestyrelsesmedlemmer kan fremsendes til Claus Jerram Christensen eller bringes i forslag på selve bidragermødet.

Bidrag til forskningsenheden, få indflydelse og vær med til at sikre branchens fremtid
Forskningsenheden bliver kun en reel succes, hvis branchen står sammen og giver bidrag til enhedens aktiviteter. Derfor opforderer vi alle til at bidrage, og du kan give dit bidrag ved at udfylde formularen nedenfor. 
For juletræsproducenter er bidraget fastsat til 50 kr./ha af alle danske produktionsarealer med nordmannsgran under 20 år, mens ikke-producenter (f.eks. planteskoler, grossister, frøleverandører mv.) kan bidrage med et valgfrit beløb, dog minimum 2.500 kr.

Frivilligt bidrag til forskningsenheden for juletræer