Forskningsenheden for juletræer

Forskningsenheden for juletræer bliver nu en realitet
Ved generalforsamlingen i maj 2016 fik bestyrelsen enstemmig opbakning til at indføre en forskningsenhed, som skal sikre midler til forskning og udvikling inden for juletræsbranchen.

Forskningsenheden skal alene finansiere forskning og udvikling i (nordmannsgran)juletræer, og man vedtog en frivillig arealafgift på 50 kr./ha for danske arealer med nordmannsgranjuletræer. Bakker man op om bidraget til forskningsenheden gælder det hele produktionsarealet med nordmannsgranjuletræer under 20 år i Danmark. De af branchens aktører, som ikke har produktion opfordres også til at bidrage til forskningsenheden. I tillæg til medlemmernes bidrag indskyder Danske Juletræer 500.000 kr. i startkapital, og der vil blive søgt midler i Promilleafgiftsfonden.

Selvstændig ledelse med repræsentanter fra hele erhvervet
Forskningsenheden ledes af syv personer med repræsentanter fra Danske Juletræer, Grossistforeningen for juletræer og pyntegrønt, Danske Planteskoler, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) samt valgte repræsentanter fra bidragyderne. Sidstnævnte vælges for en to-årig periode på et særskilt bidragermøde, der afholdes i forbindelse med foreningens årlige generalforsamling i maj – første gang i 2017.

Første projekt er allerede klart
Fænomenet ”røde nåle” optræder i år hos flere juletræsproducenter. Efter ferien har mange juletræsdyrkere derfor oplevet at komme hjem til skadede bevoksninger. Når symptomerne først viser sig på træerne, er skaden desværre sket og der kan pt. ikke gøres noget. Det økonomiske tab for de hårdest ramte producenter kan være stort, og på landsplan er det tidligere anslået, at røde nåle koster branchen i gennemsnit 25-50 mio. kr. årligt. Selvom fænomenet har været kendt næsten ligeså længe som vi har dyrket nordmannsgranjuletræer er vi ikke blevet afgørende klogere på den bagvedliggende årsag til skaden. Derimod synes det sikkert, at solskin er den udløsende årsag, typisk når dette følger en periode med mere køligt og fugtigt vejr.

Forskningsenhedens første projekt vil være om ”røde nåle” og du kan allerede nu tilkendegive din støtte til forskningsenheden formularen nedenfor. Vent ikke, men tilkendegiv allerede nu om du vil bakke op om forskningsenheden.

Bidrag til forskningsenheden og vær med til at sikre branchens fremtid
Forskningsenheden bliver kun en reel succes, hvis branchen står sammen og giver bidrag til enhedens aktiviteter. Derfor opforderer vi alle til at bidrage, og du kan give dit bidrag ved at udfylde formularen nedenfor. 
For juletræsproducenter er bidraget fastsat til 50 kr./ha af alle danske produktionsarealer med nordmannsgran under 20 år, mens ikke-producenter (f.eks. planteskoler, grossister, frøleverandører mv.) kan bidrage med et valgfrit beløb, dog minimum 2.500 kr.

Frivilligt bidrag til forskningsenheden for juletræer