Forskningsenheden for juletræer

Forskningsenheden WebForskningsenheden for juletræer er en realitet
Ved generalforsamlingen i maj 2016 fik bestyrelsen enstemmig opbakning til at indføre en forskningsenhed, som skal sikre midler til forskning og udvikling inden for juletræsbranchen.

Forskningsenheden finansierer alene forskning og udvikling i (nordmannsgran)juletræer, og man bidrager gennem en frivillig arealafgift på 50 kr./ha for danske arealer med nordmannsgranjuletræer. Bakker man op om bidraget til Forskningsenheden gælder det hele produktionsarealet med nordmannsgranjuletræer under 20 år i Danmark. De af branchens aktører, som ikke har produktion (f.eks. planteskoler, grossister, frøleverandører mv.) opfordres også til at bidrage til forskningsenheden med et valgfrit beløb, dog minimum 2.500 kr. I tillæg til medlemmernes bidrag indskyder Danske Juletræer 500.000 kr. i startkapital, og der vil blive søgt midler i Promilleafgiftsfonden.

Bidrag til forskningsenheden og vær med til at sikre branchens fremtid
Forskningsenheden bliver kun en reel succes, hvis branchen står sammen og giver bidrag til enhedens aktiviteter. Derfor opforderer vi alle til at bidrage, og du kan give dit bidrag ved at udfylde formularen nedenfor. 

ALLE kan bidrage til Forskningsenheden! - Tilmeld dig nu og kom med fra 2017.

Tjek listen med dem, som allerede har bidraget

Frivilligt bidrag til forskningsenheden for juletræer