Torben Ravn

Torben Ravn

Skovfoged
E-mail: torben.ravn@bbsyd.dk
Telefon:7477 7523
Mobiltelefon:2143 2390
Plantningsselskabet Sønderjylland

Mårbækvej 2, Øster Terp
6240 Løgumkloster

Første gang valgt til bestyrelsen i 2011 og senest genvalgt på generalforsamlingen i 2019

Naturfaglig AC-medarbejder til Danske Juletræer

Da vores nuværende dyrkningskonsulent har fået nyt job søger Danske Juletræer en naturfaglig AC-medarbejder, der kan yde medlemsrådgivning samt bidrage med branchespecifikt arbejde og formidling. Se flere nyheder

Forstplant

Hvis proveniensen findes i markedet, så skaffer vi den!

Se forhandleroversigt

Sorteringsmøde - Trekantsområdet

Danske Juletræer afvikler fire sorteringsmøder, som også vil fungere som en udvidet markvandring om aktuelle dyrkningstiltag. Ved markvandringerne vil formklipning, topregulering og gødskning gå igen på alle dage og vil blive suppleret med aktuelle emner hos værten. Se flere arrangementer