Niels Lundstedt

Niels Lundstedt

Godsforvalter
E-mail: nol@doennerup.dk
Telefon:5925 8545
Mobiltelefon:5136 7540
Dønnerup A/S

Dønnerup A/S
Dønnerupvej 18
4450 Jyderup

Udpeget af Dansk Skovforening siden 2010

Naturfaglig AC-medarbejder til Danske Juletræer

Da vores nuværende dyrkningskonsulent har fået nyt job søger Danske Juletræer en naturfaglig AC-medarbejder, der kan yde medlemsrådgivning samt bidrage med branchespecifikt arbejde og formidling. Se flere nyheder

CJ juletræer

Plantning af juletræer med GPS-styret traktor og plantemaskine.

Se forhandleroversigt

Sorteringsmøde - Sjælland

Danske Juletræer afvikler fire sorteringsmøder, som også vil fungere som en udvidet markvandring om aktuelle dyrkningstiltag. Ved markvandringerne vil formklipning, topregulering og gødskning gå igen på alle dage og vil blive suppleret med aktuelle emner hos værten. Se flere arrangementer