Indberetning af priser på juletræer og klippegrønt 2016

Årsskiftet nærmer sig, og det samme gør tiden for status. Vi vil derfor gerne bede dig om at sende os informationer om de salgspriser på juletræer og klippegrønt, som du har opnået i 2016. Informationerne kan indsendes anonymt, og alle data behandles fortroligt. Alle data danner grundlag for udarbejdelsen af prisstatistikken for 2016.

Skemaerne kan hentes her:

Husk at bidrage – for din egen skyld!
Vi er tilfredse med de mange tilbagemeldinger, vi har fået i de foregående mange år, men vi vil gerne have endnu flere tilbagemeldinger. Herved opnås et endnu bedre fundament i vores rådgivningsarbejde. Prisstatistikken skaber overblik over branchens salg og giver derfor den enkelte mulighed for at se egne opnåede salgspriser i relation til branchegennemsnittet. Derfor er det også vores tanke, at de deltagende medlemmer får muligheden for at få den detaljerede prisstatistik til eget brug tidligere end sædvanligt.

Prognose for udbud
Som noget nyt beder vi dig samtidig indberette, hvad du forventer at have i udbud af salgsvarer (juletræer og klippegrønt) i de kommende fire år. Dette giver os - og dermed dig - et tydeligere billede af den fremtidige afsætningssituation herhjemme på kort sigt. De senere år har man diskuteret plantetal og tilplantning, men hvordan tegner kulturerne reelt nu, hvor de er salgsklare?

Sortering, højde og klippemetode
Ligeledes vil vi gerne have kendskab til den måde, som du sorterer og sælger juletræer og klippegrønt på. I år er der som noget nyt for juletræer indsat en afkrydsningsmulighed i skemaet. Nogle gange er der meget kundespecifikke sorteringer eller kombinationer af flere måder, som går på tværs af disse muligheder. Så skriver du blot i skemaet, hvordan du skønner fordelingen efter bedste bud. Ligeledes gør du med højder, der spænder over et større interval. Der kan også skrives etiketnavn på: f.eks. ”Nordmann Gold”. Det er vigtigt at få disse informationer, således vi kan udfærdige en så komplet og sikker statistik som muligt. For klippegrøntet er skemaet også udvidet med mulighed for angivelse af prima og sekunda i nordmannsgran klip og ved salg til selv-klip vil vi godt vide, om der klippes med håndsaks fra jorden, med stangsaks eller med lift.

Hvem sælger du til?
Du skal afkrydse, om det er salg til grossist, direkte eksport selv eller detailsalg til hjemmemarkedet. Priserne skal være eksklusiv moms og frit læsset på bil hos dig (ab skov). Har du solgt netto-på-rod eller som selvklip til kunden, så skriv det i skemaet.

Kom i gang med indberetningen
Du finder skemaerne herunder og kan hente en pdf-version til udskrivning og udfyldelse i hånden eller en Excel version til udfyldelse på PC. Har du allerede via dit bogholderi en oversigt, så er det også helt i orden, at det er denne, som du sender. Har du brug for hjælp til udfyldelse, så kontakt os gerne. Dine tal er vigtige.

Hent Excel skemaer til indberetning af juletræer og klippegrønt (på to faner i samme fil)
Hent indberetningsskema til juletræer som pdf-fil
Hent indberetningsskema til klippegrønt som pdf-fil

Skemaerne kan returneres på e-mail til: cjc@christmastree.dk eller sendes på post til:

Danske Juletræer - træer & grønt
Blokken 15
3460 Birkerød

Vi vil gerne have dine indberetninger senest den 20/1 2017.

Sikkerhed og arbejdsmiljø i pyntegrøntproduktionen

Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord har tidligere udgivet en revideret udgave af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt. Se flere nyheder

Hauge Korn A/S

Få 10 % medlemsrabat på midler til planteværn, vækstregulering, mikronæring og additiver hos Hauge Korn.

Se forhandleroversigt

Plantekongres

Her får du den nyeste viden inden for forskning, rådgivning og politik, og møder de andre aktører i landbrugsbranchen til en god debat. Se flere arrangementer