Vejledning vedr. opnåelse af sprøjtecertifikat (S1) og prøveafholdelse

14.04.2020

Høringssvar

Danske Juletræer – træer og grønt tilslutter sig modellen med en branchespecifik opdeling af emner og prøver. Der er stor forskel på landbrugets mere traditionelle etårige afgrøder og skovbrugets træarter i lang omdrift samt forskel i de væsentligste ukrudtsarter og skadedyr.

Læs høringssvar

Perfekt sprøjtevejr