Demonstration af sprøjteteknik

12.09.2018

Som et led i projektet  "Partnerskab om præcisionssprøjtning" afholder Danske Juletræer og LMO tre aftendemonstrationer med sprøjtning i "mørke" og gennemgang og evaluering med UV-lamper. Helt praktisk bliver der i sprøjten tilsat en fluorescerende væske. Ved at sprøjte denne på træerne, kan man efterfølgende se spredebilledet ved hjælp af UV-lamper. Dermed bliver der mulighed har at snakke om dækning, vandmængder, dysevalg, afdrift, altså sprøjteteknik i bred forstand. 

På aftenens demonstration skal vi se bomsprøjte, tågespøjte samt luftassisteret vertikalsprøjte. Du kan læse mere om demonstrationsdagene her:

I forbindelse med projektet har Miljøministeriet udsendt en meddelelse. Denne kan læses her.

Info om partnerskabet kan ses her.  

Info omkring dagene kan ses eller hentes her.

 

Demonstration af sprøjtning, Ulstrup

DEMO-dag vedrørende præcisionssprøjtning og evaluering af midler til vækstregulering. Se flere arrangementer

Skærbæk Maskinforretning

Dragone tågesprøjter, grenknusere og kraftige slagleklippere.

Se forhandleroversigt