Planteeksport til Storbritannien

08.04.2021

Da Storbritannien nu er at betragte som et tredjeland i forhold til EU, sker der ændringer om krav og kontrol ved eksport af planter og planteprodukter til Storbritannien. Det betyder at;

 • Fra 1. januar 2021 skal planter og planteprodukter, der kræver plantepas i EU, følges af et plantesundhedscertifikat ved eksport til Storbritannien. Se listen her.
  • Dette gælder afskårne træer over 3 m og grene (klippegrønt), der er klippet af træer over 3 m.
  • Træer, der er trukket op, rystet fri for jord og leveres med rødder (og evt. sphagnum af holdbarhedshensyn).
  • Træer med rødder og jord (klump/potte) betragtes som planter til udplantning.
   • Nogle lande kan have krav om test af jordprøver for specifikke skadegørere.

Der kommer hertil en række ændringer, som vil være gældende fra 2022. Disse er ikke alle defineret og klarlagt endnu. Foreningen følger op med yderligere informationer om eksportreglerne til Storbritannien i takt med nye informationer.

Læs mere om dette på Landbrugsstyrelsens hjemmeside her.

Generelle krav ved eksport til Storbritannien:

Træemballagen skal opfylde den internationale standard ISPM 15, dvs. være varmebehandlet eller gasset med methylbromid, og mærket med det godkendte mærke. Du kan læse mere om krav til træemballage på Landbrugsstyrelsens hjemmeside her.

Eksportøren skal være registreret som eksportør af planter og planteprodukter hos Landbrugsstyrelsen.

Producenter, grossister og eksportører opfordres til i så god tid som muligt forud for eksport at anmelde eksporten til Landbrugsstyrelsen. Eksportøren skal derfor anmelde eksportkontrollen ved indsendelse af formular SPP 130 til nærmeste lokale enhed senest kl. 9.00 dagen før eksporten

Krav til faktura ved eksport til Storbritannien (DSV og BWS):

Både DSV og BWS har lavet en Brexit Quickguide, som overskueligt forklarer, hvad du som eksportør til Storbritannien skal have på plads.

Eksporterer du til Storbritannien, skal du være eksportregistreret, din faktura skal være på engelsk og indeholde følgende:

 • Navn og adresse på den engelske køber. Tilføj også leveringsadresse, hvis levering ikke er på købers adresse.
 • Din kundes EORI-nummer og VAT-nummer. Du kan tjekke om EORI-nummeret er gyldigt her.
 • Nøjagtig varebeskrivelse og HS-kode for hvert produkt
  • 06042020: Juletræer (friske)
  • 06042040: Klippegrønt (friske grene af nåletræ)
  • 06029045: Stiklinger med rod, ungplanter og en- eller toårige kimplanter af træer eller buske.
  • 06029041: Skovtræer
  • 12099910: Frø af træer til skovbrug (træproduktion), herunder også kogler med frø, til udsæd
 • Her kan du se, hvad toldsatsen er på jeres varer i Storbritannien, hvis der ingen aftale bliver.
 • Nettovægt og bruttovægt
 • Leveringsbetingelser skal være i henhold til Incoterms
 • Navn og adresse på kundens fortoldningsagent
 • Handelsfaktura skal indeholde oprindelseserklæring, hvis varen har EU oprindelse

Herudover skal der laves udførselsangivelse fra Danmark

Se mere på DSV’s og BWS’ hjemmeside, hvor du også kan se et eksempel på, hvordan en faktura/invoice udfyldes korrekt.

Majland

De tre vigtigste faktorer i dit plantevalg: Proveniens, plantekvalitet & certificering

Se forhandleroversigt

Sommermøde i den europæiske forening - UDSKYDES

På grund af Corona pandemien og de deraf følgende rejserestriktioner udskydes sommermødet i 2021, da mange producenter ikke kan rejse. Sommermødet i 2022 bliver den 21.-24. juni i Norge. Se flere arrangementer