Nyt GUDP projekt om økologisk netværk

14.12.2018

Efterspørgslen efter økologisk producerede juletræer stiger. Således skønnes markedet for økologiske juletræer på europæisk plan at udgøre ca. 10 % af nordmannsgran markedet svarende til 4,5 millioner træer. Trods stigende efterspørgsel har det danske areal med økologisk producerede juletræer været lavt gennem flere år, mens produktionen stiger i f.eks. Tyskland. Dette vidner om særlige udfordringer for de danske producenter.

Det er derfor glædeligt, at GUDP har bevilliget midler til et netværksprojekt, som skal se på de områder inden for lovgivning, dyrkning og afsætning, som er særligt begrænsende for en dansk produktion af økologiske juletræer samt anvise områder, hvor der er behov for yderligere indsatser.

Ønsker du at vide mere om projektet kan du kontakte Adam Kofoed Månsson.

HedeDanmarks Planteskole.

Vi er leveringsdygtige i kvalitetsplanter til juletræer og pyntegrønt.

Se forhandleroversigt

Markvandring - Sydjylland

Danske Juletræer afholder i samarbejde med lokale værter sæsonens aktuelle markvandringer. Se flere arrangementer