Nyt GUDP projekt om økologisk netværk

14.12.2018

Efterspørgslen efter økologisk producerede juletræer stiger. Således skønnes markedet for økologiske juletræer på europæisk plan at udgøre ca. 10 % af nordmannsgran markedet svarende til 4,5 millioner træer. Trods stigende efterspørgsel har det danske areal med økologisk producerede juletræer været lavt gennem flere år, mens produktionen stiger i f.eks. Tyskland. Dette vidner om særlige udfordringer for de danske producenter.

Det er derfor glædeligt, at GUDP har bevilliget midler til et netværksprojekt, som skal se på de områder inden for lovgivning, dyrkning og afsætning, som er særligt begrænsende for en dansk produktion af økologiske juletræer samt anvise områder, hvor der er behov for yderligere indsatser.

Ønsker du at vide mere om projektet kan du kontakte Adam Kofoed Månsson.

HD NordicTrees

Juletræer i høj kvalitet kommer ikke af sig selv!

Se forhandleroversigt

Mærkekursus - Sjælland

Mærkning og sortering af juletræer er med til at fastlægge kvalitetsudfaldet fra dine kulturer og er dermed meget afgørende for den pris du ender med at få for en given kultur. Ydermere er mærkningen et dyrkningsmæssigt indgreb, hvor man tager stilling til kulturens status og fremtidsmuligheder. Se flere arrangementer