Danske Juletræer etablerer forskningsenhed

28.09.2016

Der er brug for forskning i juletræer – danskproducerede juletræer.  Der har i flere år været enighed i brancheforeningen – noget bør gøres – og i foråret 2016 besluttede en enig generalforsamling, at tiden var inde til at etablere en forskningsenhed.

Forskningsenheden
Forskningsenheden finansieres af branchen selv – men der er tillige forhåbning om, at der til specifikke projekter kan søges penge i Promilleafgiftsfonden, som er en offentlig fond, der støtter landbrugsrelaterede projekter.

”Men vi starter selv”, forklarer direktør i Danske Juletræer, Claus Jerram Christensen. ”Vi indskyder 500.000 kr. af foreningens egenkapital i forskningsenheden for at sikre en god start, og hertil kommer en frivillig arealafgift på 50 kr./ha fra medlemmer og ikke-medlemmer med nordmannsgranjuletræer. Andre aktører i branchen – som ikke har produktion – opfordres også til at bidrage til forskningsenheden”.

Bred faglig repræsentation i ledelsen
Forskningsenhed ledes af syv personer med repræsentanter fra Danske Juletræer, Grossistforeningen for juletræer og pyntegrønt, Danske Planteskoler, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) samt valgte repræsentanter fra bidragyderne.

Det første projekt
”Vi forventer et startprovenu på 1½ million” – siger Claus Jerram Christensen – ”og behovet for forskning er akut. Branchen er igen i år plaget af "røde nåle", som giver misfarvninger af træernes nåle med et reduceret juletræsudbytte til følge. På brancheniveau kan skaderne løbe op i en værdi på 25-50 mio. kr. Vi ved for lidt om de bagvedliggende årsager – og dermed også for lidt om, hvordan sygdommen kan begrænses/bekæmpes”. Siden ventes forskningsenheden også at støtte andre forsknings- og udviklingsprojekter i relation til produktion af juletræer.

Bidrag til forskningsenheden og vær med til at sikre branchens fremtid
Forskningsenheden bliver kun en reel succes, hvis branchen står sammen og giver bidrag til enhedens aktiviteter. Derfor opforderer vi alle til at bidrage, og du kan give dit bidrag ved at udfylde bidragsformularen.

Hent pressemeddelelse om forskningsenheden

ERFA møde om MarkOnline

Få fuldt udbytte af din brug af MarkOnline og Farmtracking i din bedrift med juletræer og klippegrønt. SEGES afholder ERFA-møde, hvor DJ også deltager Se flere arrangementer

Skov & Landskab, Københavns Universitet

Videntjenesten - korte, relevante og aktuelle artikler i overskuelig form.

Se forhandleroversigt