Miljøstyrelsen forlænger gyldighed af MAB-autorisationer

13.01.2021

Grundet risiko for smitte med COVID-19 forlænges MAB-autorisationer (så du lovligt kan købe og anvende planteværnsmidler) og gyldighed af sprøjtecertifikater (S1 og S2) frem til 30. juni 2021. Det betyder, at skulle du have været på opfølgningskursus efter september 2019 og inden foråret 2021, så kan du udskyde din deltagelse til senest 30. juni 2021.

Læs mere her 

Sprøjtning i juletræer

Aarestrup Planteskole

Kvalitetsplanter til juletræer og pyntegrønt i velkendte og velafprøvede provenienser.

Se forhandleroversigt

Klonmarkvandring - Sjælland

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed. Se flere arrangementer