Markvandringer i Klonforsøg af Nordmannsgran

09.09.2021

Som en del af GUDP – projektet ”Vegetativ Formering af Eliteplanter” inviteres til besøg i to klonforsøg med nordmannsgran. Klonerne er fremkommet ved vævskultur (somatisk embryogenese) – og i forsøgene kan man ved selvsyn se, hvor ens klonerne er samt vurdere deres anvendelighed.

Markvandringerne finder sted:

Mandag den 4. oktober Lundbygaard, Lundby kl. 13.30-16.00:
Klonforsøg plantet efterår 2014. Ulrik Braüner fra IGN, Københavns Universitet, præsenterer resultater og vi ser på klonerne. Ulrik Nyvold fra TECHTREE fortæller om status for kommercielle kloner. Vi ser desuden frøplantagen Lundbygaard II, der ligger lige ved siden af klonforsøget, og snakker frøforsyning. Kenneth Klausen Danske Juletræer fortæller kort om aktuelle dyrkningstiltag og markedssituationen for juletræer og herunder vinklingen: trætyper til de forskellige markeder.

Onsdag den 6. oktober Christian West, Holstebro kl. 13.30-16.00:
Klonforsøg plantet efterår 2015. Ulrik Braüner fra IGN, Københavns Universitet, præsenterer resultater og vi ser på klonerne. Ulrik Nyvold fra TECHTREE fortæller om status for kommercielle kloner. Forsøgsvært Christian West fortæller om kulturer anlagt forår og efterår og betydning af vanding. Kenneth Klausen Danske Juletræer fortæller kort om aktuelle dyrkningstiltag og markedssituationen for juletræer og herunder vinklingen: trætyper til de forskellige markeder.

Reserver datoen – nærmer oplysninger følger.