Hvad må man samle i skoven?

20.11.2020

I Sverige bliver hvert femte juletræ stjålet. Helt så galt er det formentlig ikke Danmark, men enkelte kan måske være i tvivl om, hvad ”fæld selv” betyder. Nedenfor beskrives derfor nogle af de regler som bl.a. findes i Naturbeskyttelsesloven og i den tilhørende bekendtgørelse. Det er ifølge disse ikke tilladt at:

  • Beskadige træer og buske.
  • Beskadige eller fjerne skoveffekter, herunder brænde og juletræer. Tage grene af træer og buske samt omhugge, opgrave eller oprykke træer, buske eller anden vegetation. Det er således ikke tilladt at klippe eller skære grene af nåletræer uden ejerens tilladelse, uanset træarten eller hvem der ejer skoven. I skove, der ejes af Staten, kommuner, Folkekirken eller offentlige stiftelser, er det dog tilladt at skære eller klippe kviste af løvtræer, der er over 10 m høje.
  • Foretage erhvervsmæssig indsamling af nødder, bær, svampe, frø og kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav m.v. Indsamling i begrænset omfang til privat brug er tilladt. Kogler må dog kun tages fra skovbunden. Grene og kviste må ikke indsamles i bevoksninger, hvor der oparbejdes pyntegrønt, heller ikke grønt der ligger spredt på skovbunden. Det kan dog være lovligt at samle enkeltgrene op - i begrænset omfang til privat brug - hvis grenene ikke ligger i en klippegrøntbevoksning.

Loven sætter ingen mængde- eller vægtgrænser for, hvad "begrænset omfang til privat brug" er, men statsskovene bruger som tommelfingerregel, at man må tage, hvad man kan have i en plastikpose. Tommelfingerreglen er kendt af mange skovgæster, men er ikke lovfæstet.

I privatejede skove må færdsel til fods og på cykel kun ske ad stier og veje, og man må derfor kun indsamle, hvad man kan nå derfra. I offentlige og kommunale skove må man gerne bevæge sig uden for stierne.

Juletræer, brænde og sanketræ må aldrig tages med hjem uden ejerens tilladelse. Henvis i stedet til producenter med mulighed for fæld selv på Danske Juletræers hjemmeside.

Virtuelle temadage 2021

Ønsker du at få den nyeste viden og opdatering indenfor dyrkning af klippegrønt og juletræer, så tilmeld dig og deltag i foråret virtuelle temadage. Se flere nyheder

IntroCert

Kom godt i gang med certificering frugt-grønsager-kartofler-blomster-juletræer

Se forhandleroversigt

Virtuel temadag - modul 1

Henset til den nuværende og forventede fremtidige Corona situation har vi besluttet at afholde 2021-temadagene virtuelt af hensyn til deltagernes sikkerhed. I stedet for at aflyse temadagene har vi så valgt at afvikle temadagene virtuelt så du stadigvæk kan få interessante foredrag, men nu til en meget fordelagtig pris. Se flere arrangementer