Bidrag til Forskningsenheden

31.03.2021

Forskningsenheden finansieres gennem en frivillig arealafgift på 50 kr./ha for danske arealer med nordmannsgranjuletræer, dog minimum 250 kr. og maksimum 5.000 kr. De af branchens aktører, som ikke har produktion opfordres ligeledes til at bidrage med 2.500 kr.

Forskningsenheden støtter praksisnære projekter, som gavner dig som producent med løsninger på akutte dyrkningsproblemer. Læs mere om de støttede projekter på hjemmesiden.

Erhvervet styrer selv hvad pengene går til
Forskningsenheden ledes af en bestyrelse på syv personer med valgte repræsentanter fra bidragyderne samt repræsentanter fra Danske Juletræer, Grossistforeningen for juletræer og pyntegrønt, Danske Planteskoler og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN).

Kom med forslag til projekter
Har du forslag til projektideer, som Forskningsenheden bør støtte kan du helt uforpligtende skrive disse til forskningsenheden@christmastree.dk.

Bidrag til Forskningsenheden

Vilde topkranse har været et stort problem i 2020

Sommermøde i den europæiske forening - UDSKYDES

På grund af Corona pandemien og de deraf følgende rejserestriktioner udskydes sommermødet i 2021, da mange producenter ikke kan rejse. Sommermødet i 2022 bliver den 21.-24. juni i Norge. Se flere arrangementer

IntroCert

Kom godt i gang med certificering frugt-grønsager-kartofler-blomster-juletræer

Se forhandleroversigt