Afrikansk svinepest

30.09.2021

Afrikansk svinepest ramte i sommer for første gang en tysk besætning med tamgrise i delstaten Brandenburg. Sygdommen har siden 2014 været til stede i vildsvin i Østeuropa og siden september 2020 også i vildsvin i Østtyskland. Afrikansk svinepest findes nu i vildsvin bare 375 kilometer fra den danske grænse. Selvom det kan være svært at koble dansk juletræsproduktion sammen med Afrikansk svinepest, så er der en risiko for at udenlandsk arbejdskraft fra Østeuropa medtager smitten gennem fødevare og emballage.

Myndighederne håber at alle, der beskæftiger udenlandsk arbejdskraft, vil opfordre medarbejderne til at lade kødprodukter blive hjemme og i stedet bruge kødprodukter fra sikre områder. For hvis der kommer Afrikansk svinepest til Danmark, vil det lukke eksport af dansk svinekød, som vil få store konsekvenser for landbruget, for dansk eksport og dermed også samfundsøkonomien. Du kan finde informationsmateriale lavet på forskellige sprog om afrikansk svinepest på fødevarestyrelsens hjemmeside. Der kan bruges til at gøre medarbejdere opmærksomme på smitterisikoen.

Landbrug & Fødevarer har i samarbejde med Danmarks Jægerforbund og relevante styrelser lavet en pjece der informerer om Afrikansk Svinepest.