Nyheder

28.09.2016 Danske Juletræer etablerer forskningsenhed

Med stor opbakning fra medlemskredsen har Danske Juletræer nu etableret en forskningsenhed, der skal være med til at styrke indtjeningen for dansk producerede juletræer. Første projekt omhandler baggrund for og bekæmpelse af "røde nåle".

01.11.2017 Afsporet debat om prosulfocarb

Restkoncentrationer i juletræer sammenlignes fejlagtigt med grænseværdier for fødevarer. Det giver imidlertid slet ikke mening at tale om grænseværdier for juletræer. Sådanne findes ganske enkelt ikke, da grænseværdierne kun fastlægges for specifikke fødevarer.

17.11.2017 Glyphosat frikendt

Miljøstyrelsen har blåstemplet glyphosat. Glyphosat anvendes i den konventionelle dyrkning af juletræer, fordi det er langt det mest skønsomme planteværnsmiddel.Tidligere fund af glyphosat i juletræer har været så lave, at man kan spise nålene fra 200 juletræer om dagen uden at komme til skade.

13.04.2018 Dispensation til ConShape

Miljøstyrelsen har pr. 13. april 2018 meddelt Valent BioScience og Danske Juletræer – træer & grønt dispensation til anvendelse af ConShape til vækstregulering i juletræer i perioden 1. maj – 28. august 2018.

01.05.2018 Dispensation til Pomoxon Extra

Miljøstyrelsen har pr. 1. maj 2018 meddelt Nufarm og Danske Juletræer – træer & grønt dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra i 2018 i perioden fra og med 15. maj til og med 15. august 2018.

08.11.2018 Demonstration af sprøjteteknik

Læs om vores demodage omkring præcisionssprøjtning. Miljøstyrelsen har via programmet for "Partnerskab om præcisionssprøjtning" meddelt støtte til demonstrationsdage med sprøjtning i juletræskulturer, hvilke vi afholdt i slutningen af september.

Fausol Productions

Har du tænkt på gødning til dine juletræer?

Se forhandleroversigt

ERFA møde om MarkOnline

Få fuldt udbytte af din brug af MarkOnline og Farmtracking i din bedrift med juletræer og klippegrønt. SEGES afholder ERFA-møde, hvor DJ også deltager Se flere arrangementer