Markedsovervågning 2021

Informationer fra salget i detailleddet giver gode oplysninger om, hvor priserne bevæger sig hen i forbrugerleddet og afviklingen af sæsonen, herunder om der bliver udsolgt, kan have stor betydning for især opstarten af den følgende sæson. I 2020 vil foreningen igen lægge op til at koordinere indsamlingen af markedsinformationer. Det betyder, at alle kan indberette iagttagelser og observationer fra deres egen markedsovervågning til foreningen, hvorefter foreningen vil stille alle årets iagttagelser og observationer til rådighed for dem, som bidrager.

Nedenfor kan man indtaste observationerne direkte online i det viste skema. Du kan også hente skemaerne som Word-fil til redigering eller som pdf-fil til print og udfyldning i hånden.

Hent Word skema til redigering
Hent PDF skema til print

Udfyld et skema per forhandlersted. Skemaerne behandles fortroligt og kan også udfyldes og indsendes anonymt. Vi har dog brug for dine kontaktoplysninger, hvis du ønsker at modtage sammenstillingen af alles besigtigelser for 2021.

Vælg dato for besigtigelsen
Skriv adresse på udsalgsstedet, så præcist at andre vil kunne finde det
Skriv GPS koordianter - standard WG S84 - gg-mm-ss
Skriv kvalitet, højde(interval) og pris (husk valuta)
Skriv kvalitet, højde(interval) og pris (husk valuta)
Skriv kvalitet, højde(interval) og pris (husk valuta)
Skriv kvalitet, højde(interval) og pris (husk valuta)
Skriv kvalitet, højde(interval) og pris (husk valuta)
Mange foto kan gøre afsendelsen af formularen langsommere
Her kunne du skrive hvor træerne kommer fra, om salget er gået bedre/dårligere end sidste år eller andet.