Arrangementer

Danske Juletræer afholder hvert år en række arrangementer for foreningens medlemmer. Arrangementerne er enten helt gratis eller til særlig nedsat medlemspris. Vi varierer vores arrangementer, så de altid er tidssvarende og relevante for vores medlemmer.

Temadage om juletræer og klippegrønt
Hvert år afholder foreningen temadage om juletræer og klippegrønt i samarbejde med Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Ved arrangementerne bliver deltagerne blandt andet opdateret på planteværn, gødskning, lovgivning, skadevoldere, provenienser og meget andet. Temadagene er heldagsarrangementer, som afholder tre steder i landet.

Markvandringer
Et fast indslag i foråret er foreningens markvandringer, som foregår hos nogle af forenigens medlemmer. Vi sætter fokus på de praktiske udfordringer, og hvordan de løses på bedst mulig vis. Markvandringerne er dermed et uformelt forum, hvor foreningens medlemmer kan udveksle erfaringer på kryds og tværs

Sorteringsmøder
Inden afsætningssæsonen for alvor kommer i gang, samler vi på fire forskellige steder i landet foreningens medlemmer til en diskussion om den aktuelle afsætningssituation. Foreningen og grossister laver prøvemærkninger til arrangementerne og disse bliver efterfølgende brugt til diskussion af sortering, markedsforhold og pristfastsættelse.

Mærkekurser
Før sorteringsmøderne afholder foreningen kurser i mærkning af juletræer efter det europæiske sorteringsrelement. Ved deltagelse på kurset bliver man således klar til forhandlingssituationen med opkøberne, når afsætningen for alvor skal i gang. Kurserne er for alle - fra nybegyndere til de der blot har brug for en opdatering.

Formningskurser
Formning af træernes højde- og breddevækst er helt central for at kunne producere juletræer af høj kvalitet, som er eftertragtet på markedet. Foreningen har mange års erfaring med formning og vækstregulering, og på formningskurserne kan alle blive klogere på, hvordan formningen bedst udføres. Kurserne foregår flere steder i landet og i marken, så man får afprøvet teknikkerne under kyndig vejledning.

Fyraftensmøder
Foreningen arrangere også fyraftensmøder, som kan omhandle en række forskellige emner.

Særarrangementer
Vi afholder ofte forskellige særarrangementer, som har et lidt anderledes fokus end resten af vores arrangementer. Det kan eksempelvis være kurser i detailsalg, informations- og evalueringsmøder om nye planteværnsprodukter eller andet, som er relevant for branchen og vores medlemmer.

Markvandring2016