Bæredygtige naturtræer

Tak for din ansøgning om at være med i certificeringsordningen Bæredygtige naturtræer.

Den videre proces er som følger:

Vi gennemgår det fremsendte kortmateriale.

Såfremt kravene er opfyldt fremsender vi en brugsaftale til underskrift.

Når vi har den underskrevne brugsaftale retur udsteder vi et certifikatnummer som bevis på, at du må bruge logoet.

Alternativt vender vi tilbage med spørgsmål.