Bestilling af stadepladsplakater

Her kan du bestille stadepladsplakater. Prisen er 3,00 kr./stk for medlemmer og 5,00 kr./stk for ikke medlemmer - begge priser ekskl. moms. Derudover kommer for ikke-medlemmer porto (7,40 kr.) og et ekspeditionsgebyr på 25 kr. Ved en samlet bestilling på mere end 50 stk. gives 20 % rabat.

Bestil

Sommermøde i den europæiske forening - UDSKYDES

På grund af Corona pandemien og de deraf følgende rejserestriktioner udskydes sommermødet i 2021, da mange producenter ikke kan rejse. Sommermødet i 2022 bliver den 21.-24. juni i Norge. Se flere arrangementer

Mekanisk vækstregulering

Nu er det sæson for mekanisk topskudsregulering med tangen, og inden længe skal der startes med den kemiske, når den rette topskudslængde til behandling er nået. Se flere nyheder

Danske Juletræer - træer & grønt

Brancheforeningen for aktører i juletræs- og klippegrøntbranchen.

Se forhandleroversigt