Resistens mot soppmidler ved produksjon av granplanter


Forfatter(e): Gunn Mari Strømeng, Venche Talgø og Inger Sundheim Fløistad

Publikation: Nåledrys nr. 95

År: 2016

Side(r): 42-45

Artikel/abstract:

Ved produksjon av granplanter (Picea abies) kreves god kontroll med plantesjukdommer. Den største utfordringen er vanligvis gråskimmel som forårsakes av sopp innen slekten Botrytis. Bekjempelse er i stor grad basert på kjemiske soppmidler. Vi ønsket å undersøke om resistente stammer av soppen finnes på småplanter av gran, fordi det ved flere skogplanteskoler er funnet til dels mye skade av gråskimmel de senere årene, og fordi det nylig er dokumentert utbredt resistens i bærkulturer i Norge. Resistens hos gråskimmel kan redusere kvaliteten på plantene, og dette er også viktig for juletrenæringen, da rundt 40 % av produksjonen i Norge i dag består av gran.


Læs artiklen

Økologiloven 2021

Den danske økologilov skal ændres foranlediget af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Se flere nyheder

Proveniensafprøvning - Fyn

Kom til Fyn og se salgsklare juletræer i en af forsøgsmarkerne med de nyere danske provenienser i nordmannsgran og bornmülleriana. Se flere arrangementer

Grotex

Vi er med hele vejen: Vi sælger kvalitets planter. Vi udfører entreprenør arbejde. Vi køber og sælger, træer og grønt.

Se forhandleroversigt