Resistens - Den usynlige fjende


Forfatter(e): Rune Vesterager Asmussen

Publikation: Nåledrys nr. 95

År: 2016

Side(r): 28-36

Artikel/abstract:

Resistensudvikling er et stadigt stigende problem inden for mange områder i samfundet. Siden de første opgørelser i 1950’erne er antallet af registrerede tilfælde med udvikling af resistens blandt bakterier, planter, insekter og svampe og andre skadevoldere steget stødt. Udviklingen er særdeles uheldig, da det ikke blot udfordrer jordbrugets produktion, men også den generelle sundhed i samfundet. Hvis resistensudviklingen fortsætter i samme tempo som hidtil, kan samfundet stå over for store udfordringer i fremtiden. Der er dog håb forude, for med få simple principper kan vi gøre meget for at forebygge udviklingen af resistens mod bekæmpelsesmidlerne.


Læs artiklen

Proveniensafprøvning - Fyn

Kom til Fyn og se salgsklare juletræer i en af forsøgsmarkerne med de nyere danske provenienser i nordmannsgran og bornmülleriana. Se flere arrangementer

Økologiloven 2021

Den danske økologilov skal ændres foranlediget af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Se flere nyheder

Green Team Group

Green Team Group er en af de ledende i produktion og salg af Nordmannsgran. Kontakt os om mulighederne for et samarbejde.

Se forhandleroversigt