Gødskning med forskellige kvælstofformer på Gisselfeld kloster


Forfatter(e): Lars Bo Pedersen1), Rune Vestager Asmussen, Jan Olsen, Robert Nødebo Poulsen & Martin Frandsen

Publikation: Nåledrys nr. 95

År: 2016

Side(r): 66-76

Artikel/abstract:

I salgsklare juletræskulturer er det en særdeles vigtig kvalitetsparameter, at træerne står med den rigtige dybgrønne farve, når høsten nærmer sig. En tilstrækkelig forsyning af kvælstof er helt central for træernes farve. Derfor er det udbredt at farvegødske med kvælstof i sensommeren/først på efteråret. Et forsøg på Gisselfeld Kloster med forskellige typer kvælstofgødninger i både grundgødskningen og farvegødskningen har vist, at der er stor forskel på de forskellige gødskningstyper og deres effekter på nålefarven – men også på andre kvalitetsparametre, som nålelængde og topskudshøjde.


Læs artiklen

Økologiloven 2021

Den danske økologilov skal ændres foranlediget af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Se flere nyheder

Proveniensafprøvning - Fyn

Kom til Fyn og se salgsklare juletræer i en af forsøgsmarkerne med de nyere danske provenienser i nordmannsgran og bornmülleriana. Se flere arrangementer

HD2412

Nu kan du handle 24 timer i døgnet hos HD2412

Se forhandleroversigt