Bittersalt – et bidrag til bekæmpelse af bare skuldre i juletræer? Resultater fra et forsøg på Løndal Skovbrug


Forfatter(e): Lars Bo Pedersen, Rune Vesterager Asmussen og Peter Rasmussen

Publikation: Nåledrys nr. 95

År: 2016

Side(r): 20-26

Artikel/abstract:

Bare skuldre er desværre blevet et for hyppigt sygdomsbillede. Årsagen skyldes mangel på magnesium. Klimafluktuationer kombineret med en uhensigtsmæssig sammensætning af jordens plantetilgængelige næringsstofpulje er formentlig nogle af de vigtigste bagvedliggende årsager. Desværre lader denne mangelsygdom sig ikke altid rette tilstrækkeligt hurtigt gennem jordforbedring med diverse magnesiumholdige produkter, hvorfor mange producenter har tyet til brug af forskellige bladgødskninger med magnesium. Denne artikel sætter fokus på brugen heraf på baggrund af en mindre erfaringsopsamling samt afprøvninger på Løndal Skovbrug.


Læs artiklen

Plantekongres

Her får du den nyeste viden inden for forskning, rådgivning og politik, og møder de andre aktører i landbrugsbranchen til en god debat. Se flere arrangementer

Juletræssalg og Corona

Mange danskere køber deres juletræ via gårdsalg eller stadepladssalg. Salget er ofte koncentreret på de sidste 4 weekender op til jul og antallet af kunder periodevist være stort på samme tid. Derfor har foreningen anmodet om at man bruger reglerne for storcentre i stedet for forsamlingsforbuddet. Se flere nyheder

Aarestrup Planteskole

Kvalitetsplanter til juletræer og pyntegrønt i velkendte og velafprøvede provenienser.

Se forhandleroversigt