Udbuddet af nobilisklippegrønt falde i de kommende år


Forfatter(e): Claus Jerram Christensen

Publikation: Nåledrys nr. 94

År: 2015

Side(r): 22-25

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Tilplantningen med nobilis aftager og samtidigt afdrives mange ældre bevoksninger. De ældre aldersklasser afdrives på grund af stigende oparbejdningsomkostninger, sygdom (især Neonectria) samt gode priser på tømmer og flis. Dette fører til en kraftig reduktion i mængden af klippegrønt frem mod år 2030, hvis ikke tilplantningen øges. Artiklen bygger på ”Skove og plantager 2012” samt foredrag fra nobilistemadagen den 16. april 2015.


Læs artiklen

Økologiloven 2021

Den danske økologilov skal ændres foranlediget af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Se flere nyheder

TopStop

Vækstregulering uden brug af kemi.

Se forhandleroversigt

Proveniensafprøvning - Fyn

Kom til Fyn og se salgsklare juletræer i en af forsøgsmarkerne med de nyere danske provenienser i nordmannsgran og bornmülleriana. Se flere arrangementer