Juletræskonference i Norge


Forfatter(e): Iben M. Thomsen og Ulrik Bräuner Nielsen, IGN (KU)

Publikation: Nåledrys nr. 94

År: 2015

Side(r): 40-47

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

I begyndelsen af september mødtes forskere, rådgivere og dyrkere fra hele verden til CTRE-konference om juletræer og klippegrønt, som afholdes hvert andet år. På mødet præsenteres, diskuteres og udveksles forskningsresultater og erfaringer om dyrkningspraksis og markedsføring. På ekskursionerne fik vi indblik i den norske juletræsdyrkning og frøproduktion. Artiklen beskriver udvalgte indtryk fra årets konference.


Læs artiklen

Økologiloven 2021

Den danske økologilov skal ændres foranlediget af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Se flere nyheder

Schaumann Sprayers

Ny model tågesprøjte til juletræer/skovbrug!

Se forhandleroversigt

Proveniensafprøvning - Fyn

Kom til Fyn og se salgsklare juletræer i en af forsøgsmarkerne med de nyere danske provenienser i nordmannsgran og bornmülleriana. Se flere arrangementer