Stor tilfredshed med foreningen Danske Juletræers arbejde - resultater fra medlemsundersøgelsen i 2015


Forfatter(e): Claus Jerram Christensen og Martin Pedersen

Publikation: Nåledrys nr. 93

År: 2015

Side(r): 19-21

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Forårets tilfredshedsundersøgelse blandt foreningens medlemmer viser gennemgående
stor tilfredshed med det arbejde, som Danske Juletræer leverer.


Læs artiklen

Økologiloven 2021

Den danske økologilov skal ændres foranlediget af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Se flere nyheder

CJ juletræer

Plantning af juletræer med GPS-styret traktor og plantemaskine.

Se forhandleroversigt

Proveniensafprøvning - Fyn

Kom til Fyn og se salgsklare juletræer i en af forsøgsmarkerne med de nyere danske provenienser i nordmannsgran og bornmülleriana. Se flere arrangementer