Skuddød på gran (Picea spp.)


Forfatter(e): Iben M. Thomsen og Venche Talgø

Publikation: Nåledrys nr. 93

År: 2015

Side(r): 58-61

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Selvom nordmannsgran (Abies nordmanniana) og andre ædelgranarter udgør hovedparten af den danske juletræsproduktion, findes der også dyrkere, som satser på rødgran (Picea abies), serbisk gran (P. omorika) eller måske endda blågran (P. pungens) eller engelmangran (P. engelmannii).


Læs artiklen

Økologiloven 2021

Den danske økologilov skal ændres foranlediget af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Se flere nyheder

Fausol Productions

Har du tænkt på gødning til dine juletræer?

Se forhandleroversigt

Proveniensafprøvning - Fyn

Kom til Fyn og se salgsklare juletræer i en af forsøgsmarkerne med de nyere danske provenienser i nordmannsgran og bornmülleriana. Se flere arrangementer