Nyt projekt: Bare skuldre


Forfatter(e): Lars Bo Pedersen, Morten Ingerslev og Simon Skov

Publikation: Nåledrys nr. 93

År: 2015

Side(r): 64-73

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

”Bare skuldre” har været et tiltagende problem i vores branche og er af flere i 2014/15 blevet benævnt, som branchens største
nuværende dyrkningsproblem. Sygdommen, der fører til tab af ældre nåle, er deklasserende med en stærk negativ påvirkning af indtjeningen i erhvervet.


Læs artiklen

Økologiloven 2021

Den danske økologilov skal ændres foranlediget af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Se flere nyheder

TopStop

Vækstregulering uden brug af kemi.

Se forhandleroversigt

Proveniensafprøvning - Fyn

Kom til Fyn og se salgsklare juletræer i en af forsøgsmarkerne med de nyere danske provenienser i nordmannsgran og bornmülleriana. Se flere arrangementer