Nyt projekt: Neonectria


Forfatter(e): Knud B. Nielsen

Publikation: Nåledrys nr. 89

År: 2014

Side(r): 56 - 58

Pris: 150 kr.

Artikel/abstract:

Et nyt forskningsprojekt skal give større indsigt i de skader, der er forårsaget af svampen Neonectria neomacrospora, samt svampens biologi, spredning og genetiske variation. Projektet, som finansieres af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, og støttes af Danske Juletræer og Danske Planteskoler, påbegyndes 1. september 2014 og forventes afsluttet medio 2017.


Læs artiklen

Økologiloven 2021

Den danske økologilov skal ændres foranlediget af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Se flere nyheder

Levinsen & Abies

Kvalitetsfrø til produktion af planter til juletræs- og pyntegrøntformål.

Se forhandleroversigt

Proveniensafprøvning - Fyn

Kom til Fyn og se salgsklare juletræer i en af forsøgsmarkerne med de nyere danske provenienser i nordmannsgran og bornmülleriana. Se flere arrangementer