Top-Stop tangens anvendelse på islandske contortafyr


Forfatter(e): Else Møller

Publikation: Nåledrys nr. 87

År: 2014

Side(r): 36-40

Pris: 150

Artikel/abstract:

På Island er contortafyr, også kaldet klitfyr (Pinus contorta), det mest solgte juletræ af de levende juletræer, som produceres i Island (Nåledrys nr.82). I 2005 overhalede det den traditionelle rødgran (Picea abies) og i dag er over 50 % (cirka 5.000 træer) af de solgte træer contortafyr. Det mest solgte juletræ i Island er dog stadig den danske nordmannsgran, hvoraf der sælges omkring 45.000 træer per år.


Læs artiklen

Økologiloven 2021

Den danske økologilov skal ændres foranlediget af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Se flere nyheder

Proveniensafprøvning - Fyn

Kom til Fyn og se salgsklare juletræer i en af forsøgsmarkerne med de nyere danske provenienser i nordmannsgran og bornmülleriana. Se flere arrangementer