Kartlegging av Neonectria på edelgran på vestkysten av USA


Forfatter(e): Venche Talgø, Gary A. Chastagner & Kathleen Riley

Publikation: Nåledrys nr. 86

År: 2013

Side(r): 30-34

Pris: 150

Artikel/abstract:

Neonectria neomacrospora gjer stor skade på edelgran (Abies spp.) i Skandinavia. Dette gjeld ikkje minst fjelledelgran (A. lasiocarpa), ein art som det er stort fokus på som juletre i Noreg. I august 2013 vart det gjennomført ei kartlegging i statane Idaho, Oregon og Washington i USA for å sjå om denne soppen også gjer skade der. Soppen vart ikkje funnen i naturlege bestand av fjelledelgran, men han vart påvist på fjelledelgran og 15 andre edelgranartar i ulike plantingar i låglandet i Oregon og Washington.


Læs artiklen

Økologiloven 2021

Den danske økologilov skal ændres foranlediget af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Se flere nyheder

HD NordicTrees

Juletræer i høj kvalitet kommer ikke af sig selv!

Se forhandleroversigt

Proveniensafprøvning - Fyn

Kom til Fyn og se salgsklare juletræer i en af forsøgsmarkerne med de nyere danske provenienser i nordmannsgran og bornmülleriana. Se flere arrangementer