Forsøg med røde nåle - ingen kalcium ind i nålene fra gødning


Forfatter(e): Lars Bo Pedersen & Rune Ventzel Hansen

Publikation: Nåledrys nr. 86

År: 2013

Side(r): 19-27

Pris: 150

Artikel/abstract:

På baggrund af den hidtil største forekomst af røde nåle i vækstsæsonen 2012 iværksatte Danske juletræer afprøvninger af diverse kalcium- og gødningsprodukter på fire lokaliteter. Hensigten var at afdække om forskellige traditionelle handelsgødninger samt bladgødninger med kalcium kunne afhjælpe problemet. Men det blev ikke et år, hvor fænomenet ”røde nåle” var særligt udbredt og det lykkedes ikke med nogen af produkterne at få kalcium ind i nålene. Så der skal nytænkes!


Læs artiklen

Økologiloven 2021

Den danske økologilov skal ændres foranlediget af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Se flere nyheder

Fox Motori

Din professionelle leverandør af rygsprøjter

Se forhandleroversigt

Proveniensafprøvning - Sønderjylland

Kom til Sønderjylland og se salgsklare juletræer i en af forsøgsmarkerne med de nyere danske provenienser i nordmannsgran og bornmülleriana. Se flere arrangementer