Din danske jord


Forfatter(e): Lars Bo Pedersen

Publikation: Nåledrys nr. 86

År: 2013

Side(r): 46-54

Pris: 150

Artikel/abstract:

Vi går på den. Vi står på den. Vi sår i den, vi kører på den og vi dyrker den med alt hvad det indebærer fra jordbearbejdning, gødskning og ukrudtsbekæmpelse. Jorden er det dyrkningsmedie, som vores planteproduktionen er helt afhængig af. Derfor skal der passes på den og det gøres bedst, når vi ved hvad det er for en størrelse og hvordan den fungerer. Denne artikel er en kort beskrivelse heraf. Artiklen efterfølges af endnu en artikel om jord, der alene fokuserer på jordkemi.


Læs artiklen

Økologiloven 2021

Den danske økologilov skal ændres foranlediget af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Se flere nyheder

Himmerlands Dækrodsplanter & Skovprodukter

Producent af dækrodsplanter i høj kvalitet. Vi lægger vægt på plantekvalitet, herkomstsikkerhed og proveniens. Levering i DK og Europa, også til sensommerplantning.

Se forhandleroversigt

Proveniensafprøvning - Fyn

Kom til Fyn og se salgsklare juletræer i en af forsøgsmarkerne med de nyere danske provenienser i nordmannsgran og bornmülleriana. Se flere arrangementer