Neonectria ædelgrankræft i klippegrønt og skov


Forfatter(e): Iben M. Thomsen & Venche Talgø

Publikation: Nåledrys nr. 85

År: 2013

Side(r): 19-27

Pris: 150

Artikel/abstract:

Den nye Neonectria svamp optræder ikke kun i nordmannsgran juletræer, men kan også findes i klippegrønt og andre ældre bevoksninger, hvorfra smitten kan spredes til juletræer. Sanering af sikkert inficerede træer er et vigtigt redskab i bekæmpelsen.

Ædelgrankræft (Neonectria neomacrospora) er i løbet af de sidste tre år blevet et stadigt større problem hos danske juletræsdyrkere. I Norge optræder svampen derimod mest på prydtræer og i små skovbevoksninger, specielt på langnålet ædelgran (A. concolor) og klippeædelgran (Abies lasiocarpa). Her i sommer blev svampen dog også fundet i en frøplantage med klippeædelgran, se artikel om ”Laboratorie-forsøk med soppmiddel mot edelgranbarkkreft”.


Læs artiklen

Økologiloven 2021

Den danske økologilov skal ændres foranlediget af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Se flere nyheder

Egedal Maskinfabrik A/S

Egedal har et komplet maskinprogram indenfor: Planteskoler, skovbrug, gartnerier og specialmaskiner.

Se forhandleroversigt

Proveniensafprøvning - Fyn

Kom til Fyn og se salgsklare juletræer i en af forsøgsmarkerne med de nyere danske provenienser i nordmannsgran og bornmülleriana. Se flere arrangementer