Laboratorie-forsøk med soppmiddel mot edelgranbarkkreft


Forfatter(e): Venche Talgø, Andrew Dobson, Trude Slørstad, Ragnar Johnskås & Arne Stensvand

Publikation: Nåledrys nr. 85

År: 2013

Side(r): 28-30

Pris: 150

Artikel/abstract:

Dei siste åra har det vore alvorlege angrep av edelgranbarkkreft (Neonectria neomacrospora) på ulike edelgranartar i Noreg.  Det siste som vart stadfesta, var omfattande angrep i ein frøplantasje av fjelledelgran (Abies lasiocarpa) i Oppland fylke i juli 2013.  Det er også ein pågåande epidemi i Danmark, der produksjon av edelgran til juletre og skogsvirke er sterkt skadelidande. Så langt har vi ikkje gjennomført sprøyteforsøk mot skadegjeraren i felt, men vi har interessante resultat frå laboratorie-forsøk.


Læs artiklen

Økologiloven 2021

Den danske økologilov skal ændres foranlediget af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Se flere nyheder

HedeDanmark Skovfrø

HedeDanmark Skovfrø - vi tilbyder frø af god kvalitet med sikkerhed for oprindelse.

Se forhandleroversigt

Proveniensafprøvning - Fyn

Kom til Fyn og se salgsklare juletræer i en af forsøgsmarkerne med de nyere danske provenienser i nordmannsgran og bornmülleriana. Se flere arrangementer