Eurofins i Danmark og Tyskland samarbejder om nåleprøver


Forfatter(e): Efter artikel af Christine Plötner-Piske, Nadel Journal 5/2013

Publikation: Nåledrys nr. 85

År: 2013

Side(r): 13-15

Pris: 150

Artikel/abstract:

I november sidste år indgik Danske Juletræer og Det tyske forbund af juletræs- og pyntegrøntproducenter en aftale med Eurofins Steins og Eurofins Dr. Specht Laboratoriet om undersøgelse for reststoffer i nåleprøver. 152 danske og tyske nåleprøver blev undersøgt for reststoffer. Eurofins kan med deres analyser påvise forekomsten af mere end 700 pesticider. Eurofins Dr. Specht Laboratoriet i Hamburg har 49 års erfaring med reststofanalyser.


Læs artiklen

Økologiloven 2021

Den danske økologilov skal ændres foranlediget af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Se flere nyheder

Nibela Skovservice

GPS-styret maskinplantning i krydsforbandt. Vi har fokus på kvalitet.

Se forhandleroversigt

Proveniensafprøvning - Fyn

Kom til Fyn og se salgsklare juletræer i en af forsøgsmarkerne med de nyere danske provenienser i nordmannsgran og bornmülleriana. Se flere arrangementer